Circulaire ICT

Wij richten ons op het circulair inkopen door bedrijven en overheden.

Wij willen graag meer bewustzijn over de urgentie van circulariteit creëren.

Circulariteit is urgent! ICT is verantwoordelijk voor 14% van de mondiale broeikasgasemissie in 2040.

Je kunt samen met ons een positieve impact maken, en zorgen voor waardebehoud van je hardware, en samen werken aan een circulaire online werkplek.

LANGER GEBRUIK VAN APPARATUUR RESULTEERT IN LAGERE KOSTEN EN HET VERMINDERT DE NEGATIEVE EFFECTEN OP HET MILIEU

 • check-w
  Het verlagen van broeikasgasemissies en milieudruk in de ICT keten;
 • check-w
  Waardebehoud van bestaande en al geproduceerde hardware;
 • check-w
  Minder nieuwe producten en grondstoffen voor onze ICT-behoeften (de productiefase van hardware kost veel energie);
 • check-w
  Niet langer elke 3-5 jaar vervangen (slowing the loop), maar na 5-7 jaar;
 • check-w
  Minder e-waste, restafval na recycling. Circulaire oplossingen zijn niet alleen duurzamer, maar ook financieel en risico technisch interessant.

Verdeling mondiale broeikasgasemissie in 2040

 • ICT 14%
 • Overige

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking van de impact:

We kunnen dit omrekenen tot kansen voor inkopende organisaties. Circulair inkopen van ICT-hardware levert een enorme besparing van broeikasgasemissies op in de keten. Een voorbeeld, Rijkwaterstaat heef in totaal ca. 2.400 desktopcomputers in gebruik. Als ze de levensduur hiervan met twee jaar weten te verlengen, door de afschrijvingstermijn  van de hardware van 4 jaar op te hogen naar 6 jaar, dan levert dat een totale besparing op van ca. 100 ton Co2-eq. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 800 keer heen en weer van Amsterdam naar Londen vliegen, per passagier.

Nog een voorbeeld:

Door 1 desktop met monitor een jaar langer te gebruiken dan normaal, in plaats van een nieuwe te kopen, zorgt je al voor 32 kg Co2-eq besparing in de keten, per verlengd levensjaar. Door 1 desktop met monitor minder in te kopen is de besparing zelfs 380 kg CO2-eq.

.

.

.